Keyword and Default Parameters


Keyword Parameters


Keyword ParametersDefault Parameters


Default ParametersOLD NOTES ON Keyword, Positional, and Default Parameters

MotivationKeyword ParametersDefault Parameters